Komisioni i Përzgjedhjes në Byronë Kombëtare të Hetimit sot ka mbyllur procesin e shqyrtimit të aplikimeve fillestare dhe përzgjedhjes së kandidatëve, për Fazën e Aplikimit Fillestar. 650 persona aplikuan për 60 vende në “FBI-në shqiptare”.

Komisioni i Përzgjedhjes pritet që tashmë të shpallë listën e kandidatëve të kualifikuar për Fazën e Aplikimit Fillestar.

Kandidatët e kualifikuar, në datën 14.10.2020 do ti nënshtrohen Testit të Arsyetimit Logjik me shkrim. Procesi po monitorohet nga ndërkombëtarët, ndërsa të përzgjedhurit do të trajnohen në SHBA