Berat, Mbledhja e Keshillit Bashkiak 18 – 12- 2019

Berat, Mbledhja e Keshillit Bashkiak 18 – 12- 2019