Eugen Kallfani, Drejtor i Monumenteve të Kulturës Berat, ne Studio Plus – Berati TV

Eugen Kallfani, Drejtor i Monumenteve të Kulturës Berat, ne Studio Plus – Berati TV