CDM miratoi dekretin e ri me masa anti-Covid. Masa zgjat gjendjen e jashtëzakonshme deri më 30 prill, siç parashikohej nga Ministri Speranza në Parlament.

Një ndalim i udhëtimit midis rajoneve dhe provincave autonome parashikohet nga 16 janar deri më 15 shkurt, dhe për këtë arsye jo deri në 5 mars siç ishte parashikuar fillimisht, përveç për arsye të punës, nevojës ose shëndetit.

Nga e diela ngjyra të reja për Rajonet – Ordinancat e ministrit që do të caktojnë ngjyrat në Rajone të ndryshme, me kufizime relative, do të hyjnë në fuqi nga e Diela 17 Janar.

Të Shtunën 16, Dpcm i ri do të mbajë masat kryesore të parashikimit aktual, megjithatë siguron kritere që do të ulin pragjet për përfshirjen e Rajoneve në zonën portokalli ose të kuqe. Hipoteza mbizotëruese është që për të Shtunën 16 ngjyra aktuale e ndarë në grupe të ndryshme do të mbetet e vlefshme.


Previous articleParalajmërimi i forte i OBSH: Ky vit mund të jetë më i ashpër se viti që lamë pas