Jeta në karantinë, në izolim është e vështirë për të gjithë, për çdo brez. Por ato që e ndjejnë më shumë janë nënat me fëmijë të vegjël, që nga foshnjat deri në fëmijët e ciklit të fillores.

Nënat duhet të kujdesen për këta fëmijë brenda mureve, tu shpjegojnë në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme se çfarë po ndodh dhe çfarë është virusi, ndërkohë që nga ana tjetër, duhet të jenë të kujdesshme për të mos i trembur dhe frikësuar.

Tre nëna, dy në Prishtinë, Bleta më Luizën që është ende në parashkollor dhe Hyra më Narën që është në klasë të pare, dhe Ina me Semelin disa muajshe në Athinë, tregojnë si po komunikojnë me vajzat e tyre dhe si po e përballojnë izolimin.

Bleta dhe Luiza, Prishtinë (fëmija 4 vjec)

Hyra dhe Nara, Prishtinë (fëmija në klasë të parë)

Ina dhe Semeli, Athinë (foshnje disa muajshe)