NIS SHPERNDARJA E LIBRAVE NE SHKOLLAT E BERATIT TEKSTE FALAS EDHE PER KLASAT E PESTA