Ajri i ndotur dhe ndryshimi i klimës janë rreziqet kryesore për ruajtjen e shëndetit të njeriut, paralajmëruan ekspertët në fushën e ekologjisë dhe mjekësisë në panel si pjesë e kremtimit të Javës Evropiane të Gjelbër.

Përfaqësuesit e Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA) dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) ranë dakord që ndotja e mjedisit, veçanërisht ndotja e ajrit, rrezikon seriozisht shëndetin e popullatave në të gjithë Evropën dhe botën dhe përbën një kërcënim të madh për përhapjen e sëmundjeve të ndryshme.

Cilësia e ulët e ajrit mund të jetë shkaku i sëmundjeve të frymëmarrjes dhe kardiovaskulare dhe formimit të qelizave kancerogjene, dhe gjithashtu dëmton shëndetin mendor të njerëzve.

Fatkeqësitë natyrore, të tilla si valët e nxehtësisë, përmbytjet dhe zjarret e shkaktuara nga ndryshimi i klimës, gjithashtu shpesh çojnë në kushte të rrezikshme për jetën.

Lufta kundër ndotjes

Drejtori Ekzekutiv i EEA Hans Bruyninckx theksoi se “ndotja e mjedisit është shkaku i sëmundjeve mendore dhe fizike, si dhe vdekjeve të parakohshme, veçanërisht tek fëmijët, të moshuarit dhe njerëzit që merren me probleme shëndetësore”.

Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së për Evropën Hans Kluge vuri në dukje se “rreziqet e shëndetit mjedisor në Evropë shkaktojnë 1.4 milion vdekje në vit” dhe se “shumica e këtyre vdekjeve mund të ishin parandaluar” duke pasur parasysh se ndotja e mjedisit është kryesisht rezultat i njeriut.

Pjesëmarrësit theksuan se komunitetet e pafavorshme sociale, të tilla si pensionistët, fëmijët dhe të varfërit, do të ndiejnë efektet e ndotjes më shpejt sesa ato në një pozitë të qëndrueshme shoqërore.

GEnon K. Jensen, drejtor ekzekutiv i Aleancës për Shëndetin dhe Mjedisin (HEAL), tha se kishte tre mënyra kryesore për të bërë përparim në luftimin e ndotjes dhe ndryshimit të klimës.

“Shtetet anëtare të BE-së duhet të përmbushin standardet e cilësisë së ajrit në përputhje me udhëzimet e OBSH-së. (…) Eshtë i nevojshëm zbatimi i plotë i strategjisë së kimikateve për mjedis jo toksik. (…) Dhe së treti, ne duhet të zvogëlojmë përdorimin e lëndëve djegëse fosile,” tha Jensen.

Plani i Gjelbër Evropian

Marius Vasceg, shefi i stafit të Komisionerit Evropian për Mjedisin, Oqeanet dhe Peshkimin, ra dakord, duke shpjeguar se një nga hapat kryesorë në luftimin e ndotjes ishte plani i veprimit i miratuar së fundmi “Drejt ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës zero”.

“Një nga qëllimet themelore të planit të veprimit është zvogëlimi i ndotjes së ajrit deri në vitin 2050 në masën që nuk është më i dëmshëm për shëndetin,” tha Vascega.

Qëllimi i Planit Evropian të Gjelbër është ta bëjë ekonominë dhe shoqërinë Evropiane klimën neutrale deri në vitin 2050 duke ulur emetimet, duke investuar në teknologji të gjelbërta dhe duke mbrojtur mjedisin natyror.

Meqenëse një mjedis i shëndetshëm dhe i pastër është një parakusht për ruajtjen e shëndetit të njeriut dhe stabilitetin e ekosistemit, dhe ndërgjegjësimi ekologjik i qytetarëve ende nuk është në nivelin e pritur, Bashkimi Evropian organizoi Javën e Gjelbër, ngjarjen më të madhe vjetore në fushën e politikave të gjelbra.

Ai mbahet praktikisht nga 31 maj deri më 4 qershor. Kështu qytetarët kanë mundësinë të marrin pjesë në diskutime dhe diskutime mbi mjedisin dhe shëndetin, biodiversitetin dhe ekosistemet, prodhimin dhe konsumin, dhe udhëzimet për arritjen e ndryshimit të gjelbër në zonë dhe jashtë BE-së.