Nje segment i rruges Kukes-Krume, e ndertuar ne 2014 ka pesuar demtime te asfaltit, por edhe shtresave te tjera.

Prania e madhe e ujërave nentokesorë, por edhe ne siperfaqe, si pasoje e reshjeve te shumta te shiut, trupi i rruges ka çeduar.

Specialiste te ARRSH kane mberritur per te inspektuar te gjithe problematikat e shfaqura dhe pas vleresimeve ne terren, do te kryhen edhe nderhyrjet e nevojshme.

Nderkohe, ne te gjithe gjatesine e rruges, kompanite e mirembajtjes kane punuar per largimin e inerteve dhe eliminuar shkarjet masive ne rruge gjate ketyre diteve.