Studio Plus/Berati TV: Mirela Buhuri, Menaxhere Rezidente/Projekti i Menaxhimit te Mbetjeve

Studio Plus/Berati TV: Mirela Buhuri, Menaxhere Rezidente/Projekti i Menaxhimit te Mbetjeve