Pas një denoncimi të bërë në Fax News nga punonjësit e call centre ‘Teleperformance’ për mbikëqyrjen me kamera në shtëpi gjatë periudhës së pandemisë, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka reaguar me tone të ashpra duke thënë se një veprim i tillë është i ndaluar.

Rekomandimi i Komisionerit tregon ky veprim është tërësisht i paligjshëm dhe i bën thirrje kompanisë që të heqë dorë nga kjo lloj mbikëqyrje. Ndërsa operatorëve i kërkon që të bashkohen me “Sindikatën Solitdariteti” për luftën kundër kamerave.

𝑹𝑬𝑲𝑶𝑴𝑨𝑵𝑫𝑰𝑴𝑰 𝑰 𝑲𝑶𝑴𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵𝑬𝑹𝑰𝑻 – 𝑵𝑼𝑲 𝑳𝑬𝑱𝑶𝑯𝑬𝑻 𝑴𝑩𝑰𝑲𝑸𝒀𝑹𝑱𝑨 𝑬 𝑷𝑼𝑵𝑶𝑵𝑱𝑬̈𝑺𝑽𝑬 𝑴𝑬 𝑲𝑨𝑴𝑬𝑹𝑨 𝑵𝑬̈ 𝑺𝑯𝑻𝑬̈𝑷𝑰

𝑲𝒋𝒐 𝒇𝒊𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒆 𝒓𝒂𝒅𝒉𝒆̈𝒔, më e rëndësishmja dhe domethënësja në mbrojtjen e të drejtave dhe privatësisë së punëtorëve të sektorit call center, 𝒗𝒋𝒆𝒏 𝒗𝒆𝒕𝒆̈𝒎 𝒔𝒊 𝒓𝒆𝒛𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒊 𝒂𝒏𝒈𝒂𝒛𝒉𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒆̈𝒓𝒃𝒂𝒔𝒉𝒌𝒆̈𝒕 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒖𝒏𝒆̈𝒕𝒐𝒓𝒆̈𝒗𝒆 𝒑𝒆̈𝒓𝒎𝒆𝒔 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒆̈𝒔 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒓𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊.

Rekomandimi nr. 27, i datës 17.12.2020, i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shprehet qartë se 𝒑𝒆̈𝒓𝒅𝒐𝒓𝒊𝒎𝒊 𝒊 𝒌𝒂𝒎𝒆𝒓𝒆̈𝒔 𝒑𝒆̈𝒓 𝒕𝒆̈ 𝒎𝒃𝒊𝒌𝒒𝒚𝒓𝒖𝒓 𝒑𝒖𝒏𝒐𝒏𝒋𝒆̈𝒔𝒊𝒕 𝒈𝒋𝒂𝒕𝒆̈ 𝒔𝒉𝒆̈𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒆̈𝒔𝒉𝒕𝒆̈ 𝒊 𝒑𝒂𝒍𝒊𝒈𝒋𝒔𝒉𝒆̈𝒎.

“𝑳𝒊𝒅𝒉𝒖𝒓 𝒎𝒆 𝒒𝒆̈𝒍𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒌𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝒔𝒉𝒆̈𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕, 𝒁𝒚𝒓𝒂 𝒆 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓𝒊𝒕 𝒗𝒍𝒆𝒓𝒆̈𝒔𝒐𝒏 𝒔𝒆 𝒌𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂 𝒆 𝒗𝒆̈𝒛𝒉𝒈𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒏𝒖𝒌 𝒎𝒖𝒏𝒅 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒆̈𝒓𝒅𝒐𝒓𝒆𝒕 𝒑𝒆̈𝒓 𝒎𝒃𝒊𝒌𝒒𝒚𝒓𝒋𝒆𝒏 𝒆 𝒏𝒋𝒆̈ 𝒑𝒖𝒏𝒐𝒏𝒋𝒆̈𝒔𝒊 𝒏𝒆̈ 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒏 𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒆̈𝒔, 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒐𝒔𝒋𝒂 𝒆 𝒌𝒂𝒎𝒆𝒓𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒆̈ 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒕 𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒆̈𝒔 𝒔𝒆̈ 𝒑𝒖𝒏𝒐𝒏𝒋𝒆̈𝒔𝒗𝒆 (𝒛𝒚𝒓𝒆̈ 𝒂𝒑𝒐 𝒔𝒉𝒕𝒆̈𝒑𝒊 𝒎𝒆 𝒒𝒆̈𝒍𝒍𝒊𝒎 𝒎𝒃𝒊𝒌𝒒𝒚𝒓𝒋𝒆𝒏) 𝒆̈𝒔𝒉𝒕𝒆̈ 𝒏𝒆̈ 𝒌𝒖𝒏𝒅𝒆̈𝒓𝒔𝒉𝒕𝒊𝒎 𝒎𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒔𝒉𝒊𝒌𝒊𝒎𝒆𝒕 𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒋𝒊𝒕 𝒅𝒉𝒆 𝒂𝒌𝒕𝒆𝒗𝒆 𝒏𝒆̈𝒏𝒍𝒊𝒈𝒋𝒐𝒓𝒆, 𝒌𝒐𝒏𝒌𝒓𝒆𝒕𝒊𝒔𝒉𝒕 𝑼𝒅𝒉𝒆̈𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒏𝒓. 11, 𝒅𝒂𝒕𝒆̈ 08.09.2011, 𝒕𝒆̈ 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓𝒊𝒕 𝒎𝒃𝒊 “𝑷𝒆̈𝒓𝒑𝒖𝒏𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝒕𝒆̈ 𝒅𝒉𝒆̈𝒏𝒂𝒗𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒕𝒆̈ 𝒑𝒖𝒏𝒐𝒏𝒋𝒆̈𝒔𝒗𝒆 𝒏𝒆̈ 𝒔𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓𝒊𝒏 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕“ 𝒊 𝒏𝒅𝒓𝒚𝒔𝒉𝒖𝒂𝒓.“ – thotë rekomandimi.

Kjo dëshmon se shqetësimet e punëtorëve dhe reagimi i Sindikatës Solidariteti ishin të drejta.

𝑰 𝒃𝒆̈𝒋𝒎𝒆̈ 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒓𝒋𝒆 𝒌𝒐𝒎𝒑𝒂𝒏𝒊𝒔𝒆̈ Teleperformance Albania 𝒒𝒆̈ 𝒕𝒆̈ 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒌𝒕𝒐𝒋𝒆̈ 𝒓𝒆𝒌𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝒁𝒚𝒓𝒆̈𝒔 𝒔𝒆̈ 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓𝒊𝒕 𝒅𝒉𝒆 𝒕𝒆̈ 𝒉𝒆𝒒𝒆̈ 𝒅𝒐𝒓𝒆̈ 𝒏𝒋𝒆̈𝒉𝒆𝒓𝒆̈ 𝒆 𝒎𝒊𝒓𝒆̈ 𝒏𝒈𝒂 𝒌𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒌𝒕 𝒕𝒂𝒔𝒉𝒎𝒆̈ 𝒊 𝒑𝒂𝒍𝒊𝒈𝒋𝒔𝒉𝒆̈𝒎!

Operatorëve të sektorit 𝘤𝘢𝘭𝘭 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳, veçanërisht atye të kompanisë 𝘛𝘦𝘭𝘦𝘱𝘦𝘳𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘯𝘤𝘦, iu bëjmë thirrje të bashkohen me 𝑺𝒊𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒆̈𝒏 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒓𝒊𝒕𝒆𝒕𝒊 për fitore të tjera.

Lufta kundër kamerave vazhdon deri në tërheqjen përfundimtare të kompanisë nga ky projekt.

/faxweb