Kryetari i Unionit Botëror të Dijetarëve Islam Prof. Dr. Ahmed Al-Rajsuni, në një letër drejtuar liderit të lëvizjes Hamas Ismail Hanije, ka deklaruar se institucioni që ai përfaqëson është në mbështetje të çështjes palestineze, por u shpreh kundër çdo tentative për ta shuar apo penguar atë.

Gjithashtu, dijetari myslimanë Al-Rajsuni deklaroi se nuk e njeh të ashtuquajturën ” Sakatu-l Karn” (marrëveshja e shekullit).