Nga Xhamia e Sahatit/Berat

#Zhgarravinat” ndaj Xhamisë më të vjetër!

➡️Në Viti 2011 tabela e Xhamisë së Kuqe shënonte Shek. 14-15 (por shek 14 siç shihet u zhgarravit)
↩Në vitin 2020 hiqet shek.14 nga tabela dhe ngelet shek.15
Siç duket zhgarravina e 2011 dha efekt!

🔺️Në vitin 2020 zhgarravitësi nuk humbet kohë.Me tu vënë tabela pas 7 vitesh pa tabelë ai fillon avazin por kësaj radhe jo më tek datat por tek vetë fotoja e xhamisë.
Sic duket meqënëse zhgarravitja e 2011 dha efekt ,ai e provon sërish se mbase ku i dihet jep të njëjtin efekt edhe tek Xhamia.

“Zhgarravina”tjetër
➡️Në vitin 2011 siç lexohet ,kjo xhami mendohet se është ndërtuar perpara pushtimit osman.
↩Në vitin 2020 mendohet se është ndërtuar direkt pas pushtimit.