Në përfundim të procedurës se ngritjes në detyrë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vendosur unanimisht, caktimin e prokurores Elisabeta Imeraj, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë për një mandat tre vjeçar.

Rregullorja e miratuar nga KLP për procedurën e ngritjes në detyrë, parashikon se brenda shtatë ditëve nga vendimi për renditjen e kandidatëve për pozicionin e drejtuesit e prokurorisë, (e cila është zhvilluar në seancën plenare të datës 18.03.2021), Këshilli emëron drejtuesin.

Po kështu në përfundim të procedurës se ngritjes në detyrë, KLP ka vendosur gjithashtu unanimisht, caktimin e prokurorit Kreshnik Ajazi, në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan për një mandat tre vjeçar.