Fondi Monetar Ndërkombëtar ka publikuar sot raportin për Shqipërinë, të parë nën ndikimin e tërmetit të një viti më parë dhe të pandemisë së COVID-19. Sipas FMN, Covid ndikoi negativisht në ekonominë e Shqipërisë dhe se Shqipëria pati ndihmën më të ulët për qytetarët dhe për bizneset.

Po kështu FMN thotë se paketa ekonomike ishte më e vogël se mesatarja e Ballkanit dhe se kredia për sektorin privat vazhdoi të rritet.

Pandemia COVID-19, e kombinuar me tërmetin e fortë që goditi Shqipërinë në nëntor 2019, ka rezultuar në presione shtesë të shpenzimeve dhe një tkurrje të madhe ekonomike, të cilat janë pritet të përmbysin trendin në rënie të borxhit në vitet e fundit dhe të rrisë borxhin publik të Shqipërisë në rreth 82 përqind të PBB-së në 2020.

Kërkesat e financimit bruto gjithashtu mbesin të mëdha, duke reflektuar nevoja të konsiderueshme të qarkullimit, duke përfshirë eurobonot e pjekur në 2020 dhe 2025. Rritja e përpjekjeve do të jenë të rëndësishme për të lehtësuar këto rreziqe. Sapo efektet e goditjeve të zbuten, do të ishte kritike të rifillojmë konsolidimin e bazuar në të ardhura për të rindërtuar hapësirën për manovrën e politikës fiskale dhe për ta vendosur borxhin në një rrugë solide në rënie.

Tërmeti shkaktoi dëme të vlerësuara afër 7 përqind të PBB-së. Autoritetet u desh të ndërpresin përpjekjet e tyre për rindërtim për të përmbajtur shpërthimin e COVID-19, dhe ata shpejt vepruan për të mbështetur familjet dhe bizneset e prekura me rezultate të mira që sugjerojnë se një rimëkëmbje do të fillojë të materializohet në 2021.

Masat e miratuara për të kufizuar përhapjen e pandemisë COVID-19 kanë prekur si prodhimin, ashtu edhe kërkesën. Nga ana e prodhimit, ndërtimi, prodhimi, minierat dhe guroret, si dhe shërbimet, përbënin kontributet më të mëdha negative. Nga ana e kërkesës, rënia e PBB-së i atribuohet kryesisht uljes së investimeve private dhe konsumit privat. Autoritetet shqiptare parashikojnë që rritja të rikthehet në 2021 (5 përqind) nga rënia e pritshme në 2020, në përputhje me parashikimet, si rezultat i një pjese të përpjekjeve të rindërtimit.

Ka pasur shenja inkurajuese nga turizmi i brendshëm. Pozicioni i rezervës së jashtme pritet të mbetet i qetë, duke pasqyruar pjesërisht vendosjen e suksesshme të Eurobondit në Qershor 2020. Inflacioni ka të ngjarë të vazhdojë të qëndrojë i ulët dhe nën objektivin e BSH-së prej 3 përqind deri në fund të vitit 2022.