Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi ka gjetur një mënyrë mjaft interesante për të prezantuar programin e turizmit në qytetin ku ai është drejtues politik, Berat.

https://www.facebook.com/Berati.TV/posts/4050168101714854?__cft__[0]=AZXc6xS7yUYFgSpbFze6O0ciKNsXoom5reiqk3c6G56GVgbfPDbLseG2KNdwieoVhbFLrgPoGwmHMhOKAHdKoA1Q9AIcAotLg_reHsUFRhYrrABqWA9Tqc72GtU_hixxzd4EJlkHCR5jqIS5axgr50UN39NVIh_D1Af3cf3z3AjkCcZK0say1KlTKtaBx91Sqsc&__tn__=%2CO%2CP-R