“Në Republikën e Serbisë, në vitet e mëparshme, dhe veçanërisht në vitin 2022, ka pasur një veprim aktiv dhe agresiv të shërbimeve inteligjente të Federatës Ruse për të eliminuar raportimin e lirë dhe të pavarur, eliminimin e demokracisë dhe përhapjen e mosbesimit në të, veçanërisht përmes financimit të synuar të fytyra publike, OJQ-ve dhe parti […]